Predstavitev podjetja

Podjetje Viaduct d.o.o. je eno izmed vodilnih podjetji, ki nudi poslovne rešitve na področju izgradnje in upravljanja nepremičnin. Osnovna dejavnost podjetja - izgradnja objektov doma in v tujini - dopolnjuje s pripravljalno in zaključno fazo investicijskega procesa. Ukvarjamo se z gradbeništvom, z visokimi in nizkimi gradnjami; z inženiringom, od izdelave projektno tehnične dokumentacije, pridobivanja upravnih dovoljenj, do končne izgradnje. Prevzamemo celotni inženiring od izdelave projektne dokumentacije, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo do izvedbe vseh del ter predaje dokončanega objekta s pridobljenim uporabnim dovoljenjem. Naši objekti so v zadovoljstvo kupcem in izvajalcem ter v ponos nam, investitorjem.
Z vami s časom.